084 84 69 666

Khẩu Trang Y Tế Kháng Khuẩn Mini Pro Đen 4 Lớp 50 Cái

35,000

  • Không sợi thủy tinh
  • Không gây dị ứng
  • Cản lực khí thử rất thấp
  • Công suất lọc cao
  • Kháng khuẩn
Khẩu Trang Kháng Khuẩn Cao Cấp Mini Pro Đen 4 Lớp 50 Cái
Khẩu Trang Y Tế Kháng Khuẩn Mini Pro Đen 4 Lớp 50 Cái

35,000