Băng cá nhân dành cho gia đình Ugotana

33,000

  • Được đựng trong từng bao riêng.
  • Được đựng trong từng bao riêng.
  • Kích cỡ miếng băng: 1,9cm x 7,2cm
  • Hộp 100 miếng (tặng 02 miếng)
băng go
Băng cá nhân dành cho gia đình Ugotana

33,000